اپلیکیشن هواشناسی

خورنا – کوروش بهادری شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: نقشه های هواشناسی نشان می دهد از اواخر وقت یکشنبه تا روز دوشنبه سامانه بارشی وارد خوزستان می شود که بیشترین حجم بارش برای نقاط شمالی و مرتفع استان خواهد بود. وی افزود: پیش بینی می شود وزش بادهای شدید در عراق و ایران کانون های داخلی و…