ايستگاه

37
خورنا: مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: بدون پول و اعتبار، متروي اهواز به حركت در نمي‌آيد. عباس هلاكويي اظهار كرد: براي پيشرفت سريع پروژه، پول نداريم ولي كارگاه‌ها همچنان آرام آرام در حال فعاليت هستند. وي ادامه داد:…