ايستگاه اتوبوس

خورنا: مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز از نصب 80 ايستگاه اتوبوس معمولي و مكانيزه جديد در سطح شهر خبر داد. سعيد باب‌المراد اظهار كرد: بر اساس درخواست‌هايي كه دريافت شد، نصب 80 ايستگاه معمولي و مكانيزه در دستور كار سازمان قرار دارد. وي افزود: از اين تعداد، 50 ايستگاه آماده شده و بقيه ايستگاه‌ها نيز ظرف 20 روز آينده…