اولین مرکز ترک الکل کشور

37
: فرید براتی سده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تا به امروز نیز تنها به درخواست وزارت کشور مجوز مراکز ترک الکل را صادر نکرده‌ایم، اظهار کرد: مجوز این مراکز به پزشکان و متخصصان…