اورک

در حاشیه مراسم دانشجو بیان شد

خورنا محسن اورکی در حاشیه مراسم دانشجو، در گفت‌وگو با خبرنگاران  در خرمشهر اظهار کرد: حضور فعال دانشجو در عرصه‌های متفرقه و غیرعلمی، به‌خودی خود نه می‌تواند مطلوب باشد و نه نامطلوب. وی افزود: باید دانشجو را در جامعه متقاعد کنیم به کار اصلی و علمی خود بپردازند و مطمئنا این بزرگترین خدمت به دانشجو است. مدیرکل سیاسی انتخابات…