اورژانس 115 خوزستان

12
خورنا : رضا رفیعی افزود: ایستگاههای سلامت در اندیمشک- پل زال، بهبهان-پل مارون، ایذه-سراک، دزفول-شیهون و سه راهی گتوند مستقر شده و به ارائه خدمات می پردازند. وی افزود: ایستگاه سلامت دارای امکاناتی از قبیل چادر، آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، و…