اورژانس دزفول

خورنا: مدیر روابط عمومی اورژانس کشور گفت : ۴۰ درصد تماس‌ های مردمی با اورژانس مزاحمت تلفنی است . در برخی شهرها مثل دزفول این میزان به ۸۰ درصد هم می‌ رسد . این مسئله موجب مشکلات شنوایی برای کارکنان اورژانس ، گیر کردن مأموران در ترافیک و دیر رسیدن به مأموریت‌ های واقعی شده است .
خورنا: يك مزاحم تلفني در مدت زمان سه ساعت متوالي بيش از ۲۸۰ بار تلفن ۱۱۵ اورژانس دزفول را به صدا درآورد. اين مزاحم با استفاده از تلفن همراه هر شب از ساعت ۲۴ تا سه بامداد تلفن ۱۱۵ را مشغول مي كرد. اشغال بي مورد تلفن ۱۱۵ اورژانس دزفول توسط اين مزاحم تلفني موجب اختلال در خدمات رساني به بيماران…