اورژانس خرمشهر

37
خورنا: دیروز تنها اورژانس خرمشهر واقع در بیمارستان ولیعصر (عج) از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰ متأسفانه فاقد حتی ۱ پزشک بود. بنا بر گزارش موجود عدم حضور پزشک در اورژانس باعث شلوغی و نارضایتی تعدادی از شهروندان…