اورانیوم

خورنا/ سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای نیویورک تایمز مبنی بر موافقت ایران با انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده خود به روسیه در صورت دستیابی به توافق، برای چندمین بار تاکید کرد که هیچیک از گمانه زنیها و شایعاتی که توسط برخی رسانه های خارجی و با اغراض خاص سیاسی صورت می گیرد مورد تایید…