اوتیسم یا ‘درخودماندگی

خورنا – دکتر سیما جمشیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک در اولین گردهمایی آشنایی عمومی با بیماری اوتیسم در تالار خورشید اندیمشک افزود:بیماران اوتیسم افراد باهوشی هستند که نیاز به چتر حمایتی برای پیشرفت دارند . وی اظهار…