اهمیت اندیمشک

خورنا : در جهت توسعه ی امکانات بهداشتی و درمانی این شهرستان خیرین عضو مجمع خیرین شبکه ی بهداشت اندیمشک اقدام به اهدای 2 قطعه زمین در جهت ساخت مراکز درمانی شهرستان نموده اند که اقای کامران بهاروند با اهدای زمین با مساحت بالغ بر 2000 متر مربع به احداث مرکز بهداشتی و درمانی شهر بیدرویه و اقای میلاد…