اهدای عضو کودک رامهرمزی

خورنا: صبح امروز اعضای بدن یک کودک 10 ساله رامهرمزی به سه بیمار نیازمند اهدا شد. پس از اعلام رضایت خانواده “حامد حسینی”، کبد و دو کلیۀ این کودک 10 ساله رامهرمزی، با تلاش تیم پیوند بیمارستان گلستان اهواز از بدن وی خارج شد. دکتر امین بحرینی، فوق تخصص پیوند اعضاء بیمارستان گلستان و مدیر…