اهدای عضو معصومه نوروزی

خورنا: معاون مركز فراهم‌آوري و پيوند اعضا بيمارستان گلستان گفت: روز گذشته، اعضاي بدن يك بيمار مرگ مغزي به سه بيمار خوزستاني پيوند شد. دكتر عباس چنانه در گفت‌وگو باايسنا اظهار كرد: صبح روز گذشته(دوشنبه) اعضاي بدن يك بيمار مرگ مغزي با رضايت خانواده وي به بيماران نيازمند اهدا و پيوند شد. اين بيمار، 16 ساله،…