اهداف و برنامه های پروژه مهر در اندیمشک

خورنا : باهدف پیشبرد اهداف ستاد پروژه مهر شهرستان اندیمشک برای سال تحصیلی 94- 93 ، مسئولین کمیته ها و اعضای ستاد پروژه مهر در دفتر ریاست اموزش و پرورش شهرستان اندیمشک گردهم آمدند. بهرام سپهریان مدیر اداره آموزش و پرورش اندیمشک و مسئول ستاد پروژه مهر شهرستان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران در ماه مبارک رمضان با…