اهداف مديريت ارشد استان خوزستان

37
خورنا: استاندار خوزستان به تشريح اهداف مديريت ارشد استان در خصوص برگزاري مانور ارتقاء امنيت اجتماعي پرداخت. به گزارش خورنا دكتر عبدالحسن مقتدايي در گفت و گویی در تشريح اهداف مديريت ارشد استان در خصوص برگزاري مانورهاي فرهنگي…