انفجار خط لوله گاز ماهشهر شادگان

خورنا: با وجود گذشت چندین ساعت از ترکیدگی خط لوله انتقال گاز در جاده ماهشهر ـ شادگان اما هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از شادگان، با وجود گذشت چندین ساعت از ترکیدگی خط لوله انتقال گاز در جاده ماهشهر شادگان اما هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی در…