انشگاه علوم پزشکی دزفول

37
خورنا: مانور هفته سلامت خوزستان و گردهمایی دست‌اندرکاران سلامت و بهداشت عمومی صبح امروز در اهواز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مانور هفته سلامت خوزستان و گردهمایی دست‌اندرکاران سلامت و بهداشت عمومی استان صبح امروز …