اندیمشک میزبان مسابقات کشتی کشور

12
خورنا : نشست هماهنگی فرماندار شهرستان اندیمشک با جمعی از ورزشکاران و ادارات اندیمشک به منظور انجام مسابقات لیگ کشتی کشور در فرمانداری این شهر تشکیل شد. حمید رضا گودرزی در این جلسه گفت:شهرستان اندیمشک از ظرفیت خوبی برای…