اندیمشک میزبان مسابقات کشتی کشور

خورنا : نشست هماهنگی فرماندار شهرستان اندیمشک با جمعی از ورزشکاران و ادارات اندیمشک به منظور انجام مسابقات لیگ کشتی کشور در فرمانداری این شهر تشکیل شد. حمید رضا گودرزی در این جلسه گفت:شهرستان اندیمشک از ظرفیت خوبی برای برگزاری مسابقات کشوری برخوردار است و انجام مسابقات لیگ کشور فرصتی برای شهرستان است. وی افزود:در این راستا برنامه ریزی هایی…