اندیمشک تجلی وحدت و برادری

اندیمشک تجلی وحدت و برادری

خورنا : امروز مردم شریف و فهیم اندیمشک از طیوف و سنین مختلف با همسویی پیر مردان تجربه و ایثار و مردان و زنان فردا در جنب فرمانداری این شهرستان گرد هم آمدند تا ضمن اعلام حمایت از قانون…