اندیمشک با بهره مندی از دریاچه و سد کرخه در غرب و دریاچه و سد دز در شرق شهرستان

فرماندار اندیمشک:

خورنا – فرماندار اندیمشک گفت: از ظرفیت پشت سد های اندیمشک در توسعه بستر گردشگری و افزایش فرصت های شغلی استفاده می شود.   به گزارش خورنا  از اندیمشک، حمیدرضا گودرزی در نشست مشترک مسئولین محلی اندیمشک با وزیر نیرو در محل فرمانداری اندیمشک اظهار داشت: اندیمشک شهرستاتی ممتاز در برخورداری از سد و بستر رودخانه ای در کشور است.   وی گفت:…