اندیمشک، گذرگاه جهان باستان

معرفی تاریخ شهرستان اندیمشک

خورنا : سمیه اسدی – راسخون / استان خوزستان شامل جلگه ای است که از ادوار گذشته مهد تمدن بوده است. جلگه ای که یکی از پایگاه های تمدنی دنیاست که به صورت باستانی و به زبان یونانی، سوزیانا…