اندونزی

خورنا: سفیر اندونزی در تهران اعلام کرد: 47 نفر از این افراد محکوم به اعدام هستند اما دولت اندونزی به دلیل روابط خوب و برادرانه ای که با ایران دارد هیچ یک از این احکام را اجرا نکرده است. سفیر اندونزی در تهران معتقد است با روی کار آمدن دولت جدید فرصت های جدیدی در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه…