اندوسکپی

خورنا رییس مرکزبهداشت استان  و معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت: درخصوص انتقال ویروس های بیماری زا از طریق آندوسکوپی، جای نگرانی وجود ندارد، زیرا نکات بهداشتی در آن رعایت می شود. سید سعید سیدیان درخصوص خبری که اخیرا در شبکه های اجتماعی منتشر شده گفت: در انجام اندوسکوپی احتمال ابتلا به ویروس اچ آی وی و هپاتیت بی و…