انحراف

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه

خورنا/ رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه به مداحان و سخنرانان توصیه کرد: در مداحی‌ها و سخنرانی‌های خود از منابع مستند استفاده کنند، چراکه تنها در این صورت خواهند توانست فلسفه قیام عاشورا را به درستی…