انحراف

محرم مداحی عاشورا

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه

خورنا/ رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه به مداحان و سخنرانان توصیه کرد: در مداحی‌ها و سخنرانی‌های خود از منابع مستند…