انجمن و اولیا

خورنا: کسب رتبه‌ بر‌تر کشوری توسط مدرسه ابتدایی آموزگار و دبیرستان شهربانو شهر سردشت زیدون کسب شده است. رئیس اداره آموزش و پرورش زیدون امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهبهان اظهار کرد: گزارش عملکرد انجمن‌های اولیا و مربیان مدرسه‌های سراسر کشور در سه سطح منطقه، استان خوزستان و کشور بر…