انجمن نجات آبادان

37
خورنا: انجمن نجات با هدف کمک به خانواده‌های اسیرشدگان در دام منافقین در شهرهای آبادان و خرمشهر افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، انجمن نجات عنوان نهادی است که توسط جمعی…