انجمن فیزیک

انجمن فیزیک پژوهش سرای فرهیختگان دزفول به مناسبت دهه مبارک فجر یک دوره مسابقه مربوط به قوانین جاذبه زمین را برای دانش آموزان مقطع متوسطه ۱ و ۲ برگزار کرد . به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، این مسابقه در روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۳ در دو بخش جداگانه برای پسران و…
سمینار آشنایی با کاربرد لیزر در پژوهش سرای فرهیختگان دزفول برگزار گردید . به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، صبح چهارشنبه اوّل بهمن ماه ۱۳۹۳ به ابتکار انجمن فیزیک پژوهش سرای فرهیختگان دزفول سمیناری برگزار گردید . در این سمینار تعدادی از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و تعدادی از دبیران فیزیک حضور…