انجمن شعر رامشیر

خورنا: بیش از 300 اثر به دومین جشنواره شعر پلاکهای گمشده رسید. به گزارش خورنا از رامشیر تعداد آثار رسیده به این جشنواره 324 اثر می باشد . مسئول انجمن شعر رامشیر با بیان این خبر و اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره شعر پلاک های گمشده به پایان رسیده است اظهار داشت که…