انجمن اسلامی مستقل دانشگاه چمران

آزادی بیان در دولت روحانی؛ دانشجویان به وزیر تذکر شدیدالحن دادند:

خورنا یک تشکل دانشجویی اصولگرا در اعتراض به فرجی دانا دیدار روسای دانشگاه چمران اهواز با خاتمی را خارج از عرف و غسر اخلاقی دانست. متن بیانیه انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز(نزدیک به بسیج دانشجویی دانشگاه) در محکومیت دیدار برخی مدیران دانشگاه با سید محمد خاتمی به شرح ذیل است: من خواهش می…