انجمن اسلامی مستقل دانشگاه چمران

آزادی بیان در دولت روحانی؛ دانشجویان به وزیر تذکر شدیدالحن دادند:

خورنا یک تشکل دانشجویی اصولگرا در اعتراض به فرجی دانا دیدار روسای دانشگاه چمران اهواز با خاتمی را خارج از عرف و غسر اخلاقی دانست. متن بیانیه انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز(نزدیک…