انتقامگيري از روحاني

37
خورنا: جبهه پايداري شده است ادامه «كابوس احمدي‌نژاد» براي «اصولگرايان». پايداري‌ها هم همچون احمدي‌نژاد ابتدا ادعاي اصولگرايي داشتند و حالا نقطه مقابل اصولگرايي شده‌اند. اصولگرايان سنتي به هر شكلي نصيحت مي‌كنند و به آنها هشدار مي‌دهند اما پايداري‌ها راه خودشان را…