انتقال کارون

کارون آب

محمد بافقی‌زاده

خورنا : عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون به نقش کلیدی رودخانه کارون در تعدیل اقلیم کلان شهر اهواز تاکید کرد. محمد بافقی‌زاده عنوان‌کرد: با توجه به…