انتقال اب

نخلستان

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور بیان کرد

خورنا/ رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور با اشاره به موضوع انتقال آب کارون تاکید کرد: خوزستان یک قطره آب برای انتقال ندارد. مسعود اسدی در…
کارون آب

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

خورنا  شکرخدا موسوی در نطق میان دستور امروز مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر همه تکلیف است با ابزار اقتصاد مقاومتی در برابر ویژه‌خواری،…