انتقال اب

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور بیان کرد

خورنا/ رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور با اشاره به موضوع انتقال آب کارون تاکید کرد: خوزستان یک قطره آب برای انتقال ندارد. مسعود اسدی در نشست خبری با بیان اینکه نخلستان‌های آبادان و خرمشهر در دو سال آینده به دلیل…

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

خورنا  شکرخدا موسوی در نطق میان دستور امروز مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر همه تکلیف است با ابزار اقتصاد مقاومتی در برابر ویژه‌خواری، خودمانی‌سازی و بی‌عدالتی منطقه‌ای بایستند. هیچ مصلحتی جز مصلحت نظام نباید مبنا قرار گیرد.   نماینده مردم…