انتقال اب کارون

خورنا: رودخانه کارون امروز در سکوتی سهمگین به انتظار یک تصمیم نشسته است، تصمیمی که می‌تواند رشته حیات آن را از سر گیرد و یا برای همیشه پاره کند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، این روزها در جای جای نقاط استان فقط آهنگ خشکی کارون به گوش می‌رسد و بس، هر…