انتقال اب کارون به اصفهان

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی

خورنا  نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی گفت: روزهای آینده وزیر نیرو برای بازدید از رودخانه کارون و سرشاخه‌های آن از استان خوزستان بازدید می‌کند. ناصر صالحی‌نسب امروز اظهار داشت: رودخانه کارون نماد پرچم‌گونه استان خوزستان است و انتقال آّب رودخانه برای اهداف صنعتی، زمینه اشتغال همچون کشاورزی را از بین می‌برد. وی افزود: به خطر نینداختن منافع خوزستان از ‌شرط‌های گذاشته…