انتقال آب کارون

سیاحی

معاون استاندار خوزستان خبر داد:

خورنا تفاهمنامه منعقد شده بین وزیر نیرو و نماینده های استان اصفهان تنها در راستای برنامه های آبرسانی در حوزه استان اصفهان است. وی ادامه داد:…
images

خوزستان آب مازاد ندارد؛

خورنا اوایل خرداد ماه، سایت رسمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، خبری را روی خروجی خود گذارده که نکاتی قابل تأمل در آن…