انتقال آب کارون به خوزستان

خورنا: حسین محمدرضایی، رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان  در گفت و گو با ایمنا  با اشاره به اینکه راهکارهای نجات کشاورزی اصفهان و رودخانه زاینده رود بسیار است، اظهار داشت: سریعترین راه برای نجات زاینده رود انتقال آب از شهرستان سمیرم به اصفهان است. وی به فاصله ۱۳۰ کیلومتری رودخانه ماربر شهرستان سمیرم تا زاینده رود اشاره…