انتقال آب به زاینده رود

در نشست علمی رودخانه کارون بیان شد

خورنا/ احمدرضا لاهیجان‌زاده ظهر امروز در نشست علمی رودخانه کارون اظهار کرد: به هیچ وجه گوش شنوایی برای قضیه کارون وجود نداشت و نبود دیدگاه‌ها در گذشته قضیه امروز را ناشی می‌شود. وی افزود: حدود ۱۰ سال گذشته قرار…