انتقال آب اصفهان

خورنا: امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مشکلات زیست‌محیطی‌و آبی اصفهان از سوءمدیریت برخی مسئولان ناشی می‌شود گفت: مسئله آب استان اصفهان به بودجه وابسته نیست بلکه به مدیریت مسئولان وابسته است. امام جمعه اصفهان: اگر…