انتقاد قلی کاینی از شهردار اندیمشک

عضو شورای شهر اندیمشک: مطالبات شهروندان به جد پیگیری شود

خورنا – عضو شورای شهر اندیمشک در گفتگو با خبرنگار ما این سوال را مطرح کرد که ؛ اعضای شورا وکیل شهروندان هستند یا وکیل شهردار؟! مهدی قلی کیانی افزود: خواست اعضای شورای شهر در طرح سوال و توضیح خواستن از شهردار در موارد مطروحه می طلبید که حتی اگر عضوی از اعضای شورای شهر، همراه و موافق طرح سوال…