انتقاد عضو شورای شهر اندیمشک از شورای شهر و شهرداری

aqaqaqa-300x200

انتقاد عضو شورای شهر اندیمشک از شورای شهر و شهرداری

خورنا – مهدی قلی در اولین نطق خود در شورای شهر اندیمشک اظهار داشت: در ابتدا با ادای سلام و درود به روح ۴…