انتقاد سید حسن خمینی

خورنا: مراسم گرامیداشت سالروز 12 بهمن‌ماه 1357 که امروز توسط وزارت راه و شهرسازی در ترمینال یک فرودگاه مهرآباد با نظمی نسبتاً مطلوب برگزار شد، حاشیه‌های جالبی داشت. به گزارش فارس، مراسم گرامیداشت سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به کشور، امروز در ترمینال یک فرودگاه مهرآباد برگزار شد. مقرر بود این برنامه ساعت 9…