انتقاد داریی از ظریف

دارایی اندیمشک

انتقادات بی سابقه ی رئییس مجمع نمانیدگان خوزستان از وزیر امور خارجه

خورنا : عیسی دارایی نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رهیاب در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد سفر وزیر…