انتقاد تند و بی سابقه نماینده مردم اندیمشک از روند اجرای برجام

دارایی ۲

انتقاد تند و بی سابقه نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی از شورای شهر

خورنا – صید عیسی دارایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر…
داریی ۳

انتقاد تند و بی سابقه نماینده مردم اندیمشک از روند اجرای برجام :

خورنا – صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رهیاب در پاسخ به این سؤال که چرا هیئت…