انتقادات نماینده ی مردم اندیمشک در مجلس از اوضاع کنونی استان

انتقادات نماینده مردم اندیمشک در مجلس از اوضاع کنونی استان

خورنا : صید عیسی دارایی ‌در جلسه شورای اداری استان خوزستان که در سالن سردار سرلشکر شهید علی هاشمی استانداری برگزار شد، با اعلام نارضایتی از وضعیت فاضلاب استان گفت:یکی دیگر از مشکلات استان مسئله اوقاف است که زمین های ملت به نام این سازمان شده است. مردم سند ندارند و اجازه دریافت سند را هم به آنان نمی…