انتظامی

خورنا سردار’ حسین اشتری’ یکشنبه در آبادان، در خصوص تامین امنیت مرزهای کشور، افزود:با اندیشیده شدن تمهیدات لازم در مرزها با کمک و مشارکت نیروهای نظامی و انتظامی و اشراف اطلاعاتی نهادهای انتظامی و امنیتی، امنیت کامل در مرزها به ویژه استان های همجوار عراق برقرار است. وی گفت:با مذاکره و تفاهم با طرف عراقی نیز، هماهنگی لازم با نیروهای امنیتی…