انتصاب فرماندار جدید هفتکل

خورنا: فرماندار جدید هفتکل  باید فرزند این شهرستان باشد چون فرزند هفتکل تنگناهای این شهر را خوب می شناسد و می تواند بهتر و راحت تر با مردم تعامل برقرار کند. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل ندا، این روزها زمزمه ای به گوش می رسد که علی کرمی بندانی به عنوان فرماندار از طرف…