انتصاب رامهرمز

خورنا: ˈسیدشریف موسوی ˈ طی حکمی از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامهرمز معرفی شد. در مراسم معارفه سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامهرمز که ˈغلامعلی پشت یافته ˈ فرماندار رامهرمز حضور داشت دکتر ˈعزیز آرشمˈ مدیرکل منابع طبیعی و…