انتصاب رئیس جدید تعاون روستایی در اندیمشک

خورنا : طی حکمی از سوی هرمز خواجوی مدیر سازمان تعاون روستایی استان خوزستان، رئیس جدید اداره تعاون روستایی اندیمشک معرفی شد. هرمز خواجوی مدیر تعاون روستایی خوزستان طی حکمی عین الله هاشمی را که تا پیش از این معاونت این اداره را در اندیمشک بر عهده داشته بود به سمت رئیس این اداره منصوب کرد. تا پیش از این رحمن…