انتصابات در شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان

خورنا: با حکم مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان رییس اداره تدارکات و امور کالا و همچنین رییس دفتر مدیرعامل این شرکت منصوب شد . به گزارش خورنا از مسجدسلیمان ، مهندس ابراهیم پیرامون طی احکام جداگانه ای آقای علیرضا کرطلائی را به سمت رییس اداره تدارکات و امور کالا و قاسم…