انتصابات دانشگاه علوم پزشکی خوزستان

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی حکمی دکتر عبد الله رفیعی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه ی آموزش دانشگاه منصوب کرد .در متن این حکم آمده است: برادر گرامي جناب آقای دکتر عبداله رفیعی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی سلام عليكم نظر به مراتب تعهد ، دانش و…